Skip links

QDMS

Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)

What we do

Ogeasoft QDMS Çözümü

Yönetişim, Risk ve Uyum modülleri nelerdir ?

GRC, bir kuruluşun yönetişim süreçlerini, risk yönetimini ve uyumluluk faaliyetlerini entegre bir şekilde ele alan bir yönetim yaklaşımı ve süreçler bütünüdür.

  • Doküman Yönetimi
  • İç Kontrol-Denetim
  • Yasal Mevzuat ve Uyum
  • Aksiyon Planlama
  • Balanced Scorecard-Kurumsal Performans Yönetimi
  • Kurumsal Risk Yönetimi
  • Bilgi Güvenliği Risk yönetimi
  • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
  • Süreç Yönetimi
Ogeasoft QDMS Çözümü

QDMS ile GRC süreçlerinizi entegre bir şekilde yönetebilirsiniz.

QDMS ile Kazancınız ne olur?

Bu yaklaşım, organizasyonların işlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine, iş risklerini belirleyip yönetmelerine ve yasal düzenlemelere uyumlarını sağlamalarına yardımcı olur. GRC, bu üç temel bileşeni bir araya getirerek kuruluşların faaliyetlerini daha verimli, etik, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde sürdürmelerini hedefler.

Organizasyonun vizyon ve stratejilerinin belirlenmesi, hedeflerin oluşturulması, performansın izlenmesi ve hesap verebilirlik süreçlerini içerir.
Organizasyonun hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek veya olumsuz etkileyebilecek potansiyel tehditlerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi anlamına gelir. Risk yönetimi, risklerin tanımlanması, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve uygun risk yönetim stratejilerinin uygulanması süreçlerini içerir.
Kuruluşun yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun hareket etmesini sağlamak anlamına gelir. Uyum süreci, ilgili yasal düzenlemelere, endüstri standartlarına ve iç politikalara uyumun sağlanması ve uyumluluk raporlamalarının yapılması ile ilgili işlemleri içerir.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag