Skip links
QDMS

Risk Yönetimi

Risk yönetimi, bir organizasyonun veya işletmenin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek potansiyel tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek, izlemek ve bu risklerle başa çıkmak için uygun stratejiler geliştirmek amacıyla yapılan sistematik ve disiplinli bir yaklaşımdır.

— Ogeasoft - QDMS

Risk yönetimi, organizasyonların karşılaşabileceği finansal, operasyonel, yasal, çevresel veya itibari kayıpları minimize etmeyi ve fırsatları değerlendirerek rekabet avantajı elde etmeyi amaçlar. Ayrıca risk yönetimi, iç ve dış faktörlerin değerlendirilmesi ile birlikte stratejik, taktik ve operasyonel düzeyde gerçekleşen iş süreçlerini daha iyi anlamayı ve yönetmeyi sağlar.

— Ogeasoft

Risk Yönetimi Adımları

Olası tehlike ve olaylar, işletmenin iç ve dış çevresinde belirlenir ve bu tehlikelerin neden olabileceği olumsuz etkiler ortaya konur.

Tanımlanan tehlikelerin olasılığı ve etkisi değerlendirilir, böylece risklerin büyüklüğü belirlenir.

Değerlendirilen riskler, öncelik sırasına göre sıralanır ve işletmenin en kritik riskleri belirlenir.

Öncelikli risklerle başa çıkmak için uygun stratejiler ve önlemler belirlenir. Bu stratejiler riski azaltmak, transfer etmek, kabul etmek veya tamamen önlemek gibi farklı yöntemler olabilir.

Belirlenen stratejiler uygulandıktan sonra risklerin izlenmesi ve kontrolü sürekli olarak yapılır. Risklerin değişen koşullara ve işletme süreçlerine göre tekrar değerlendirilmesi sağlanır.

— Risk Yönetimi

Faydaları

Risk yönetimi, bir organizasyonun karar alma süreçlerine entegre edilerek gelecekteki belirsizliklerle daha iyi başa çıkmayı, daha etkin ve sürdürülebilir bir performans elde etmeyi ve işletmenin uzun vadeli başarısını sağlamayı hedefler.

İşyerlerinde "İş Sağlığı ve Güvenliği" yönünden yapılacak risk değerlendirmesini düzenlemeye olanak tanır. Bu değerlendirme, işletmenin risk metodolojisine uygun olarak esnek ve kullanıcı tanımlı olarak yapılandırılabilir.

Riskler, departman, süreç, lokasyon gibi farklı kategorilere göre ayrı ayrı gruplandırılabilir ve raporlanabilir. Böylece işletme, risklerin nerede ve hangi birimde yoğunlaştığını analiz edebilir ve önlem alabilir.

Risk analizleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için, QDMS’in DİF (Düzeltici İyileştirici Faaliyetler) ve Aksiyon modülleriyle entegre olarak çalışan bir önlem takip sistemi bulunmaktadır. Bu sayede, risklerle ilgili alınan önlemlerin takibi ve etkinliği kolaylıkla gerçekleştirilir.

İlgili dokümantasyonlarla ilişkilendirme özelliği sayesinde, risk formları QDMS Doküman Yönetim modülüyle entegre çalışır. Talimat, prosedür, politika gibi dokümanlarla bağlantı kurulabilir, risklerin yönetimi ve uygulanacak önlemler belgelerle desteklenir.

Risk formlarında yetki kontrolleri uygulanabilir ve formların düzenlenmesi sınırlanabilir. Bu sayede, sadece yetkili personel risk formlarına erişebilir ve değişiklik yapabilir.

Risk analizlerine ait veriler, istenirse Excel formatında raporlanabilir veya detaylı raporlar alınabilir. Aynı zamanda, Heat Map analiz raporu sayesinde risklerin dağılımı görsel olarak analiz edilebilir ve önceliklendirme yapılabilir.

"İBYS - İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi" çerçevesindeki veriler, Bakanlığa elektronik olarak gönderilebilir. Bu sayede, yasal düzenlemelere uyum sağlanır ve gereken raporlama kolayca yapılır. QDMS Çalışma Bakanlığı entegratör firmalar listesinde bulunmaktadır.

Tespit edilen tehlikeler ve olası riskler, kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenebilir. Aynı zamanda, risk analiz formlarına "kontrol" noktaları tanımlanabilir ve bu kontrol tedbirleri analizlerde göz önünde bulundurulabilir.

Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag