Skip links
QDMS

Öneri Yönetimi.

Öneri Yönetimi, şirket içinde çalışanların katkı ve önerilerini sistematik bir şekilde toplamak, değerlendirmek, takip etmek ve uygulamak için oluşturulmuş bir modüldür. Bu modül sayesinde çalışanlar, iş süreçlerinin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, maliyet tasarrufu sağlanması ve kalite iyileştirmeleri gibi konularda fikirlerini paylaşabilirler.

— Ogeasoft - QDMS

Öneri Yönetimi, şirket içi işbirliğini güçlendirerek, çalışanların dahil olduğu bir yönetim kültürünün oluşmasına katkıda bulunur.

— Ogeasoft

Öneri Yönetimi Adımları

Şirket içi yenilikçiliği ve takım çalışmasını teşvik ederken, çalışanların kuruma olan bağlılığını artırarak motivasyonu yükseltir. Aynı zamanda, çalışanların katılımını artırmak ve onların değerli görüşlerini dikkate almak, şirketin sürekli gelişimini destekler. Bu modül üzerinden çalışanlar, öneri ve fikirlerini sistem üzerinden kolaylıkla iletebilirler.
Öneriler, belirli bir değerlendirme sürecinden geçer ve ilgili birimler tarafından analiz edilir. Yapılabilirlik, etki ve uygulanabilirlik gibi kriterlere göre öneriler değerlendirilerek geri bildirim verilir.
Onaylanan öneriler, uygulamaya geçirilir ve sonuçları takip edilir. Uygulanması sağlanan öneriler, şirketin süreçlerini ve performansını olumlu yönde etkileyerek sürdürülebilir bir iyileştirme döngüsü oluşturur.
Öneri Yönetimi Modülü aynı zamanda çalışanların katkıları ve başarıları hakkında raporlar ve istatistikler sağlar. Bu sayede yöneticiler, çalışanların katılım düzeyini ve öneri başarılarını anlayarak teşvik politikaları ve ödüllendirme sistemleri oluşturabilirler.
Tüm bunlar, şirket içi inovasyonun ve sürekli gelişimin sağlanmasına, çalışanların fikirlerinin değerlendirilmesine ve şirketin rekabetçi bir avantaj elde etmesine yardımcı olur.
— Öneri Yönetimi

Faydalar

Öneri Yönetimi, bireysel veya grup halinde yapılan öneri taleplerinin sistematik bir şekilde yönetildiği bir modüldür.

Müşterileriniz, tedarikçileriniz ve çalışanlarınız, iş süreçlerinin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması veya kalite iyileştirmeleri gibi konularda öneri taleplerini dijital ortamda iletebilirler.
Öneri talepleri otomatik olarak sistem tarafından değerlendirilir ve ilgili uzmanlar atanır.
Uzmanlar, önerileri detaylı bir şekilde değerlendirir ve gerçekleşmesi durumunda gerekli aksiyonları tanımlar.
Öneri ile ilgili kişilere sorumluluklar atanır ve aksiyonlar tamamlandıktan sonra öneri tekrar değerlendirilir ve puanlandırılır.
Öneri Yönetimi Modülü, kullanıcıların başarılı önerileri doğrultusunda puanlar kazanmasını ve ödüllendirilmesini sağlayan bir ödül sistemi oluşturabilir.
Önerilerin kazanç-maliyet analizlerini yaparak gerçekleştireceği faydayı ölçebilirsiniz.

Farklı tipte öneri talepleri için farklı formüller kurgulayabilir ve bölüm veya kişi hedefleri belirleyerek öneri hedef yönetimini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Öneri kampanya dönemleri planlayarak çalışanların motive olmasını ve katılımını artırabilirsiniz.

Öneri reddedilmesi durumunda itiraz mekanizması sunarak çalışanların değerli görüşlerini tekrar gözden geçirebilir ve şeffaf bir yönetim kültürü oluşturabilirsiniz.

Esnek akış tasarımı sayesinde ihtiyaca göre modülü özelleştirebilir ve farklı alanlar tanımlayarak eşsiz bir çözüm elde edebilirsiniz.
Öneri Yönetimi Modülü, şirket içi inovasyonu güçlendirir, çalışanların katılımını artırır ve sürekli gelişimi destekler.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag