Skip links
QDMS

Olay Bildirimi Yönetimi.

Olay bildirimi, bir organizasyon içinde veya dışında meydana gelen, iş süreçlerini, çalışanları veya müşterileri etkileyebilecek herhangi bir olumsuz olayın veya anormal durumun raporlanması ve kayıt altına alınması işlemidir.

— Ogeasoft - QDMS

Olay bildirimi, işletmenin güvenlik, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi gibi çeşitli alanlarda riskleri yönetmek ve sürekli iyileştirmeler yapmak için önemli bir araçtır. Olay bildirimi, organizasyon içinde bir kültür yaratmak için önemlidir. Çalışanların veya tedarikçilerin olayları açıkça bildirebilmesi, olumsuz durumların zamanında ele alınmasına ve sürekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlar. Olay bildirimi aynı zamanda yasal gerekliliklerin takip edilmesine ve çalışanların ve müşterilerin güvenliği ile memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olur.

— Ogeasoft

Olay Bildirimi Yönetimi Adımları

Herhangi bir olumsuz olay, hata, kaza, hizmet kesintisi, müşteri şikayeti veya diğer anormal durumlar tespit edilir.
Olayın hemen üstleri, yöneticiler, güvenlik veya kalite birimleri veya ilgili departmanlar tarafından bildirilmesi sağlanır.
Bildirilen olaylar, özel bir form veya olay bildirim sistemi aracılığıyla kayıt altına alınır. Bu kayıtlar, olayın tüm detaylarını içeren bilgileri içerir.
Bildirilen olaylar, risk seviyesine göre değerlendirilir ve önem derecesi belirlenir.
Değerlendirilen olaylara yönelik düzeltici veya iyileştirici aksiyonlar planlanır. Bu aksiyonlar, benzer olayların tekrarlanmasını önlemek veya olumlu sonuçlar elde etmek amacıyla alınır.
Planlanan aksiyonlar uygulandıktan sonra, olayın etkileri ve alınan önlemlerin etkinliği izlenir ve değerlendirilir. Gerekirse, aksiyonlar revize edilir veya ek önlemler alınabilir.
— Olay Bildirimi Yönetimi

Faydaları

Olay Bildirimi Modülü; güvenlik, sağlık, çevre ve bilgi güvenliği gibi önemli alanlarda, işçi sağlığı ve güvenliği, çevre olayları, ramak kala kayıtları gibi olayların tutulduğu ve istatistiksel analizlerle raporlandığı etkili bir modüldür.

Bu modül sayesinde iş kazaları, ramak kala bildirimleri gibi önemli bilgileri sistematik bir şekilde kaydedebilir ve analiz edebilirsiniz. Ayrıca, çevrede meydana gelen olaylar, bilgi güvenliği ihlalleri gibi çeşitli olayları da izlemek ve raporlamak için bu modülü kullanabilirsiniz.

Kurumunuzdaki iş kazaları ve ramak kala bildirimlerini sistematik olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Çalışanlar, iş kazası ve ramak kala bildirimlerini kolayca sistem üzerinden doldurabilir ve iletebilirler.
Olay tipine göre bildirim formunu esnek bir şekilde uyarlayabilirsiniz.
Kullanıcılara bildirimlerin statüsü ve onay seviyeleri tanımlayarak, sistemi üzerinden bu işlemleri yönetebilirsiniz.
Bildirimlerin detayları, kazazede ve yaralanma bilgilerini sisteme girebilir ve bu verilerle raporlar alabilirsiniz.
QDMS Mobile uygulamasını kullanarak sahadaki bildirimleri cep telefonlarından kolayca doldurabilirsiniz.
Bildirimleri işyeri, departman, süreç gibi kategorilere gruplayabilir ve raporlama ve takibini yapabilirsiniz.
Olayları risk formları ile ilişkilendirebilir ve olayın ilişkili olduğu risk formlarının gözden geçirilmesini sağlayabilirsiniz.
Olay bildirimlerinden ortaya çıkan uygunsuzlukları QDMS'in DİF ve Aksiyon modülleri ile entegre olarak takip edebilirsiniz.
QDMS Doküman Yönetim modülü ile entegre olarak, talimat, prosedür vb. belgelerle ilişki kurabilirsiniz.
Önlem takip sürecinde açılan aksiyonlar, ilgililere otomatik olarak mail ile bildirilir ve termin içinde yapılmayan işler üst amirlere raporlanabilir.
Bildirim formları üzerinde yetki kontrolü sağlayarak, kullanıcıların yetkisiz erişimini engelleyebilirsiniz.
En Çoklar Analizi ve Karşılaştırma grafikleri sayesinde bildirim detaylarına göre karşılaştırma ve analiz grafikleri alabilirsiniz.
Bildirimler için onay aşamaları kullanabilir ve onay sürecinden geçen bildirimleri ilgililere sistem üzerinden yayınlayabilirsiniz.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag