Skip links
QDMS

Eğitim Planlama.

Eğitim Yönetim, bir kurum veya organizasyonda çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim programlarının planlanması, uygulanması, takibi ve değerlendirmesinin yapıldığı süreçlerin yönetimidir. Eğitim yönetimi, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak, yeni bilgiler edinmelerini sağlamak ve iş performanslarını geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerinin etkin bir şekilde organize edilmesini ve yönetilmesini içerir.

— Ogeasoft - QDMS

Anket yönetimi, kuruluşlar için önemli bir araçtır çünkü müşteri memnuniyetini ölçmek, çalışanların görüşlerini almak, iş süreçlerini değerlendirmek ve genel performansı değerlendirmek için değerli veriler sağlar. Bu sayede kuruluşlar, müşteri odaklılık, iş verimliliği ve kalite yönetimi gibi alanlarda sürekli iyileştirmeler yaparak rekabet avantajı elde edebilirler.

— Ogeasoft

Eğitim Planlama Adımları

Kurumun belirlenen hedefleri doğrultusunda çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve bu ihtiyaçlara uygun eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar. Eğitimlerin içeriği, süresi, katılımcıları ve eğitmenleri belirlenirken, çalışanların mevcut bilgi düzeyleri ve beceri seviyeleri dikkate alınır.

Eğitimlerin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirerek, eğitimlerin iş performansına olan etkisini ölçer ve gerekli iyileştirmeleri yapar.

Eğitim kayıtlarının tutulmasını ve eğitim sonuçlarının izlenmesini de sağlar. Böylece kurum, çalışanların eğitim geçmişini takip edebilir ve eğitim süreçlerini sürekli olarak geliştirebilir.

Eğitim Yönetimi, işletmelerin rekabet gücünü artırmak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını yükseltmek ve uzun vadeli başarı elde etmek için hayati öneme sahiptir. İyi yönetilen eğitim süreçleri, çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine ve kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

— Eğitim Planlama

Faydaları

Eğitim Yönetimi, şirket içinde ve dışında gerçekleşen tüm eğitimlerin etkin ve düzenli bir şekilde takip edildiği kapsamlı bir modüldür. Bu modül, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek, uzmanlık alanlarını artırmak ve iş performanslarını en üst düzeye çıkarmak için hayati öneme sahiptir.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesi gereken eğitimlerin sorunsuz bir şekilde aktarımını da sağlar.
Eğitim Yönetimi Modülü ile şirketler, kapsamlı eğitim katalogları oluşturabilir ve iç-dış eğitimleri planlayabilir.
İşletmenin hedefleri doğrultusunda periyodik eğitim planları belirleyebilir ve eğitimlerin etkinliğini sürekli olarak değerlendirebilirler.
IBYS kapsamında yer alan eğitimlerin yönetimini kolaylıkla gerçekleştirebilir ve ilgili verileri bakanlığa aktarabilirler.
Eğitim Yönetimi, çalışanların eğitim taleplerini toplamak, onay süreçlerini yönetmek ve eğitimleri planlamak için kullanıcı dostu araçlar sunar.
Eğitimler tamamlandığında, katılımcılara otomatik hatırlatmalar göndererek takibi kolaylaştırır ve eğitim etkinlik değerlendirmeleri yapılmasını sağlar.
Modül aynı zamanda çalışanlarla eğitim ve ünvan ilişkisi kurarak, alınan ve alınması gereken eğitimlerin raporlarını otomatik olarak oluşturur.
Geçme puanları tanımlanarak eğitim başarısını değerlendirir ve periyodik eğitim planları sayesinde zamanı gelen eğitimler için otomatik bildirimler oluşturur.
Eğitim Yönetimi, departmanlar ve personeller bazında detaylı veri analizleri yapma imkanı sunar.
Sistem geçişi esnasında çoklu eğitim transferi gerçekleştirerek geçmiş eğitim verilerini sorunsuz şekilde aktarır ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun farklı akışlar tasarlama özgürlüğü sunar.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag