Skip links
QDMS

Denetim Yönetimi.

Denetim yönetimi, bir kuruluşun süreçlerini ve faaliyetlerini düzenli olarak ve sistematik bir şekilde incelemek, değerlendirmek ve denetlemek için kullanılan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yönetim süreci, belirlenmiş standartlar, prosedürler ve politikalara uygunluğu sağlamak, kaliteyi artırmak, riskleri yönetmek, verimliliği ve etkinliği artırmak, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumu kontrol etmek gibi amaçlarla gerçekleştirilir.

— Ogeasoft - QDMS

Denetim yönetimi, iç denetim ve dış denetim olmak üzere iki temel aşamayı içerir: QDMS uygulamasında İç Denetimlerinizi yönetebilirsiniz.

QDMS Denetim Modülü, şeffaflığı artırarak etkin yönetişimi destekler, potansiyel sorunları tespit ederek düzeltilmesini sağlar ve işletme süreçlerini sürekli olarak iyileştirir. Aynı zamanda, çalışanların yetkinliklerini ve kurum içi verimliliği artırarak kurumun başarılı bir şekilde işlemesine katkı sağlar.

— Ogeasoft

Denetim Yönetim Adımları

Kuruluş içinde bağımsız bir denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir. Amaç, kurum içindeki süreçleri, faaliyetleri ve yönetim sistemlerini tarafsız bir gözle gözden geçirerek performansın iyileştirilmesine ve düzenleyici gerekliliklere uyumluluğun sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Dış denetimler, kuruluşun bağımsız denetim kurumları veya belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Bu denetimler, genellikle kurumun belirli bir yönetim sistemi standardına (örneğin, ISO 9001, ISO 14001 gibi) uygunluğunu onaylamak veya belgelendirmek amacıyla yapılmaktadır
— Denetim Yönetimi

Faydaları

Düzeltici İyileştirici Faaliyetler (DİF) Yönetimi Modülü, çeşitli kaynaklardan çıkan uygunsuzlukların kalıcı çözümlerinin arandığı ve bu çözümlerin kayıt altına alınıp önlemlerinin planlandığı entegre bir modüldür.

Denetim Yönetimi, yönetim sistemi kapsamında denetimlerin planlandığı ve denetim sonuçlarının raporlandığı entegre bir modüldür.
Bu modül, iç tetkiklerden dış tetkiklere kadar her türlü planlı veya plansız denetiminizi gerçekleştirebilmenize olanak sağlar. Ayrıca, farklı denetimler için özelleştirilebilir soru listeleri oluşturabilir, denetim periyodlarını kolayca tanımlayabilir ve otomatik hatırlatmalarla denetimleri zamanında gerçekleştirebilirsiniz.
QDMS Denetim Yönetimi sayesinde puanlı, puansız veya kontrol listeleri şeklinde denetim sorularınızı kolaylıkla oluşturabilir, denetçileri tanımlayabilir ve denetimleri onlara otomatik olarak atayabilirsiniz.

Denetlenen birim sorumluları ve denetçilere yapılan otomatik hatırlatmalar sayesinde süreçler daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülür.

Denetimlerde tespit edilen bulguları takip edebilir, uygunsuzluklara bağlı aksiyonları ve düzeltici iyileştirici faaliyetleri ilgili modüllerle entegre bir şekilde yönetebilirsiniz.

Denetimlerin sonucunda, her denetime özel olarak tanımlanan raporlar otomatik olarak oluşturulur ve denetim puanları hesaplanır.
QDMS, çeşitli raporlama fonksiyonları sayesinde denetçi performans raporlarından denetim puan raporlarına ve denetim bulgu raporlarına kadar birçok raporu otomatik olarak sunar. Ayrıca, ihtiyaca yönelik farklı akışları tasarlayabilir ve sistemi kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.
Denetim Yönetimi, kuruluşunuzun denetim süreçlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olurken, kaliteyi artırmanıza ve riskleri minimize etmenize katkı sağlar.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag