Skip links

QDMS

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

What we do

Ogeasoft QDMS Çözümü

Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi modülleri nelerdir ?

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), bir kuruluşun bilgi varlıklarını korumak, bilgi güvenliği risklerini yönetmek ve bilgi güvenliği süreçlerini düzenlemek için tasarlanmış bir yönetim sistemi yaklaşımıdır.

  • Doküman Yönetimi
  • Bilgi Güvenliği Risk ve Varlık Yönetimi
  • Denetim Planlama
  • Performans Yönetimi (KRI) Takibi
  • DİF
  • Bilgi Güvenliği ihlal Bildirimi
  • Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler
  • Aksiyon Planlama
Ogeasoft QDMS Çözümü

QDMS BGYS Çözümü süreçlerinizin dijital olarak yönetilmesine olanak tanır.

QDMS ile Kazancınız ne olur?

BGYS'nin temel amacı, bilgi güvenliğini sürdürülebilir bir şekilde sağlamak ve sürekli olarak iyileştirmektir. ISO/IEC 27001 standardı, bilgi güvenliği yönetim sistemi için yaygın olarak kullanılan bir standarttır ve bu standart, kuruluşların bilgi güvenliği politikalarını oluşturmaları, risk değerlendirmesi yapmaları, güvenlik kontrollerini uygulamaları ve denetlemeleri için bir çerçeve sunar.

Hem kurumsal itibarı korumaya hem de müşteri ve paydaşların güvenini kazanmaya katkı sağlar.

Kuruluşun bilgi güvenliği politikalarını ve prosedürlerini belirlemesi ve çalışanlara bu politikaları uygulama talimatları sağlaması önemlidir.
Bilgi güvenliği risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi için süreçlerin oluşturulması gereklidir.
Çalışanların bilgi güvenliği konusunda eğitilmesi ve farkındalıklarının artırılması önemlidir.
Sistemlerin, uygulamaların ve kullanıcıların izlenmesi ve düzenli denetimlerin yapılması bilgi güvenliğinin etkinliği açısından önemlidir.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag