Skip links
QDMS

Anket Yönetimi.

Anket yönetimi, bir kuruluşun müşteri memnuniyetini, çalışan görüşlerini, iş süreçlerini veya diğer önemli konuları değerlendirmek ve geri bildirimleri toplamak için yapılan anketlerin yönetildiği bir süreçtir. Anketler, belirli soruların belirli hedef kitlelere yöneltilmesi yoluyla bilgi toplamak ve değerlendirmek amacıyla kullanılır.

— Ogeasoft - QDMS

Anket yönetimi, kuruluşlar için önemli bir araçtır çünkü müşteri memnuniyetini ölçmek, çalışanların görüşlerini almak, iş süreçlerini değerlendirmek ve genel performansı değerlendirmek için değerli veriler sağlar. Bu sayede kuruluşlar, müşteri odaklılık, iş verimliliği ve kalite yönetimi gibi alanlarda sürekli iyileştirmeler yaparak rekabet avantajı elde edebilirler.

— Ogeasoft

Anket Yönetim Adımları

Anketler, belirli amaçlara yönelik soruların hazırlanması ve düzenlenmesiyle başlar. Anketler, müşteri memnuniyeti, çalışan performansı, ürün veya hizmet kalitesi gibi çeşitli konuları kapsayabilir. Anketin amacına uygun soruların seçilmesi ve sıralanması önemlidir.
Tasarlanan anket, hedef kitleye ulaştırılmalıdır.
Anketlerden elde edilen veriler toplanır ve analiz edilir. Bu aşamada, verilerin anlamlı ve anlaşılabilir sonuçlara dönüştürülmesi için istatistiksel ve niceliksel analizler yapılır.
Analiz edilen verilerin sonuçları, raporlar ve grafikler şeklinde sunulur. Bu raporlar, kuruluşun performansını değerlendirmek ve iyileştirmeler yapmak için kullanılır.
Anket sonuçlarına dayanarak gerekli iyileştirmeler yapılır ve geri bildirimler alınır. Müşteri ve çalışanların görüşleri dikkate alınarak süreçler ve hizmet kalitesi geliştirilebilir.
— Anket Yönetimi

Faydaları

QDMS Anket yönetimi modülü sayesinde kuruluşunuzun performansını değerlendirebilir, müşteri ve çalışanlarınızın geri bildirimlerini alarak sürekli iyileştirme ve gelişme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Anket yönetimi modülü, istenilen her konuda kolaylıkla anketlerin hazırlanmasını sağlar ve bu anketlerin hedef kitleye e-mail aracılığıyla intranet veya internet üzerinden dağıtılmasını ve web browser üzerinden doldurularak veri tabanına kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlar Bu güçlü araç, Eğitim Planlama, Denetim Yönetimi, Düzeltici İyileştirici Faaliyetler ve Öneri Yönetimi çözümleri ile entegre olarak çalışır.
Anketlerinizi kişiselleştirebilir ve farklı soru tipleri ekleyerek iç ve dış anketler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, koşullar belirleyerek spesifik cevaplara göre diğer soruların açılmasını sağlayabilir ve anketlerinizi daha etkili hale getirebilirsiniz.
Çalışanlarınıza sistem üzerinden anketler iletebilir ve anket doldurma süresini periyodik hatırlatmalarla takip edebilirsiniz. Ayrıca, yetkilendirmelerle anket sonuçlarına sadece belirlediğiniz personellerin erişimini sağlayarak verilerin güvenliğini sağlayabilirsiniz.
Anket raporları sayesinde kimin hangi sorulara nasıl cevaplar verdiğini detaylı bir şekilde analiz edebilir ve performansı ölçmek için puanlı anketler oluşturabilirsiniz. Gizli anket özelliği ile kullanıcı bilgilerini anonim tutarak daha dürüst ve açık geri bildirimler alabilirsiniz.
Oluşturduğunuz şablon anketleri QDMS'in diğer modülleriyle entegre olarak kullanarak yönetim süreçlerinizi daha etkin ve verimli hale getirebilirsiniz.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag