Skip links
QDMS

Aksiyon Yönetimi

Aksiyon Yönetimi, kararların takibi, proje yönetimi, periyodik işlerin izlenmesi, kısacası görev takibi ile ilgili tüm işlemlerinizi bu modül üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz.

— Ogeasoft - QDMS

Aksiyon yönetimi, belirlenen sorunlara yönelik çözümler üretmeyi, alınacak aksiyonları planlamayı, bu aksiyonları takip etmeyi ve sonuçları değerlendir meyi içerir.

— Ogeasoft

Aksiyon Yönetim Adımları

Planlanan aksiyonlar uygulanır ve ilerleme izlenir.

Gerçekleştirilen aksiyonların etkinliği ve sonuçları değerlendirilir. Hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenir.

Kuruluşun süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeye ve tekrarlayan sorunların önüne geçmeye yardımcı olur. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırır, hataları minimize eder, operasyonel verimliliği artırır ve yönetim sistemlerinin etkinliğini sağlar.

Kişilere atanan kurum içi görevlerin yönetimi, İlişkili aksiyon ve alt aksiyon oluşturabilme yeteneği, Periyodik aksiyon oluşturma yeteneği, Geniş raporlama özelliği, Aksiyonları gerçekleştirme esnasında Yönlendirme, öteleme, reddedebilme özellikleri, Ayrıca diğer modüller (Denetim,RiskAnalizleri,Ola Bildirimi, Öneri Yönetimi, YasalMevzuat, MSDS) ile entegre çalışma kabiliyeti bulunmaktadır.

— Aksiyon Yönetimi

Faydaları

Aksiyon Yönetimi/Görev Atama ve İş Takibi modülü, kuruluşunuzdaki tüm iş atama süreçlerini etkin bir şekilde yönetmenize olanak sağlar. Toplantılardan çıkan kararların takibi, proje yönetimi, periyodik işlerin izlenmesi gibi tüm görev takibi işlemlerini bu modül sayesinde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda denetim, risk analizleri, olybildirimi, öneri yönetme otomatik bir entegrasyon kabiliyetine sahiptir.

QDMS, toplantı kararlarını, proje yönetimi görevlerini ve periyodik görevleri etkin bir şekilde yönetmenize olanak tanır.

Görevlere termin süreleri atayarak işlerin takibini yapabilir ve maliyet ile kazanç durumunu izleyebilirsiniz.
İlgili aksiyonları, alt aksiyonları ve gizli aksiyonları belirleyerek iş süreçlerini daha düzenli hale getirebilirsiniz.
Periyodik görevler için zamanlama tanımlayabilir ve süresi gelen görevlerin otomatik olarak ilgili kişilere atanmasını sağlayarak zaman yönetimini kolaylaştırabilirsiniz.
Görev termin süresini aşan durumlarda uyarı mailleri göndererek görevleri hatırlatabilir ve takibi sağlayabilirsiniz.
Yüzdelik tamamlanma oranları belirleyerek ilerlemeyi izleyebilir ve aksiyon kalemleri bazında ilerleme durumunu takip edebilirsiniz.
İç ve dış müşteri şikayetleri, düzeltici iyileştirici faaliyetler ve risk yönetimi ile entegre çalışarak iş süreçlerini daha bütünsel bir şekilde yönetebilirsiniz.
Görev açma ve kapatma onaylarıyla görevlerin tamamlanma durumunu izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.
Departmanlar ve personeller bazında iş yükü analizleri yaparak kaynakları verimli kullanabilir ve iş süreçlerini optimize edebilirsiniz.
Planlanmış ve geciken işleri takip ederek iş süreçlerindeki performansı değerlendirebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.
İhtiyaca yönelik farklı iş akışları ve alanlar tasarlayabilir ve iş süreçlerini daha özelleştirilmiş bir şekilde yönetebilirsiniz.
Görev Atama ve İş Takibi modülü, iş süreçlerinizi daha organize ve verimli hale getirerek, iş takibini kolaylaştırır ve tüm görevlerin zamanında ve etkili bir şekilde tamamlanmasını sağlar.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag