Skip links
Ensemble

Süreç Yönetimi

Business Process Management (BPM) veya Süreç Yönetimi, bir organizasyonun iş süreçlerini planlama, uygulama, izleme ve sürekli olarak iyileştirme amacıyla yönetme sürecidir. Bu yönetim yaklaşımı, işletmelerin verimliliği, etkinliği ve esnekliği artırmak için süreçlerini sistemli ve yapılandırılmış bir şekilde ele almasını sağlar.

— Ogeasoft - Ensemble

BPM, organizasyonların faaliyetlerini iş süreçleri üzerinden ele alır ve bu süreçleri verimli ve etkin bir şekilde yönetmeyi hedefler. Süreç yönetimi, bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için gerekli olan süreçleri tanımlama, analiz etme, tasarlama, uygulama ve izleme süreçlerini içerir.

— Ogeasoft

BPM Adımları

İşletmenin faaliyetlerini süreçler halinde tanımlar ve süreçlerin adımlarını ve etkinliklerini belirler.
Süreçleri analiz eder, verimlilik, maliyet ve kaynak kullanımı gibi kritik performans göstergelerini değerlendirir.
Mevcut süreçlerin iyileştirilmesi veya yeni süreçlerin tasarlanması için uygun stratejiler ve değişiklikler belirler.
Süreçlerin uygulamasını planlar ve gerçekleştirir. Bu süreçler manuel olarak gerçekleştirilmek ile beraber eBA, CSP gibi iş akışı programları ile dijital olarak yönetilebilir.
Süreçlerin performansını izler, süreçlerdeki sorunları tespit eder ve gerekli düzeltici önlemleri alır.

Süreçlerin performansını izler, süreçlerdeki sorunları tespit eder ve gerekli düzeltici önlemleri alır.

— Ensemble Süreç Yönetimi

Faydaları

BPM – Süreç Yönetimi, işletmelerin daha etkin, verimli ve müşteri odaklı olmasını sağlar. Süreç yönetimi sayesinde organizasyonlar iş süreçlerini daha iyi anlayarak gereksiz adımları azaltabilir, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir, kaliteyi artırabilir ve müşteri memnuniyetini yükseltebilir. Aynı zamanda, değişen iş gereksinimlerine ve pazar koşullarına daha hızlı adapte olma yeteneği kazanır ve işletme performansını sürekli olarak iyileştirme fırsatları yaratır.

Ensemble, kurum kültürünüze uygun şekilde özelleştirilebilen bir süreç yönetimi altyapısı sunar.
Kişi bazlı yetkilendirmelerle kullanıcıların süreçler üzerindeki yetkilerini tanımlayabilir, süreçlerin sürdürülebilirliğini sağlayabilirsiniz.
Modellenmiş süreçler sayesinde mükerrer işlemleri ortadan kaldırarak işgücü, zaman ve maliyet kaybını azaltabilirsiniz.
Süreç değişikliklerinin sonuçlarını görmek için süreç etkileşim şemalarını kullanabilirsiniz.
Organizasyon birimleri bazında ilişkili iş süreçlerini modelleyerek ekip çalışmalarını destekleyebilirsiniz.
Mevcut ve olası süreç (As-is ve to-be) modellemeleriyle değişiklik ve aksiyon planlarınızı oluşturabilirsiniz.
Yönetim sistemlerinin beklentisine uygun süreç modelleriyle risk haritaları oluşturabilir, riskleri kontrol noktalarıyla yönetebilirsiniz.
Süreç ve aktivitelerinize bağlı riskleri belirleyerek aksiyonlar alabilir, kaynakları verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

İş sürekliliğini etkileyen süreç paydaşlarınızı tanımlayarak iş sürekliliğinin kesintiye uğramasını engelleyebilirsiniz.

Ensemble çözümü sayesinde süreçlerinizi daha etkin bir şekilde yönetebilir, kurumunuzun performansını artırabilir ve süreçlerinizi daha verimli bir şekilde iyileştirebilirsiniz.

Ensemble Süreç Yönetimi çözümü, kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde uç kullanıcıların görsel algı gücünü artırarak süreç yönetimini kolaylaştırır. Aynı zamanda süreçleri ilgili mevzuat ve mevzuat madde numaralarıyla ilişkilendirerek uyum yönetimini etkin bir şekilde sağlar.

Değişen şartlara hızlı bir şekilde uyum sağlamak için kullanıcı bazlı yetkilendirme ile gerekli revizyonları sistem üzerinden gerçekleştirebilir ve ilgili kullanıcılara otomatik olarak dağıtabilirsiniz.

Süreç etki ve olgunluk değerlendirmeleri ile süreçleri önceliklendirme analiz raporları oluşturabilir ve kurumunuzdaki tüm ek nitelikleri süreçler ve aktiviteler düzeyinde belirleyebilirsiniz.

Var olan süreçleri mevcut formatlardan (Visio, BPM gibi) sisteme aktarabilir, süreç ve aktivite bazında görev ve sorumlulukları otomatik olarak raporlayabilirsiniz.

Versiyon yönetimi ile süreçlerin tüm revizyonlarını sisteme kaydedebilir ve versiyonlar arasında karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Ayrıca süreçlerin üzerinde anlık veri takiplerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Ensemble Performans Yönetimi modülü ile süreç ve aktivitelere performans göstergeleri tanımlayarak performans takibi yapabilir ve otomatik raporlardan analizler gerçekleştirerek veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag