Skip links
Ensemble

Performans Yönetimi

KPI (Key Performance Indicator, Anahtar Performans Göstergesi) Yönetimi, bir organizasyonun performansını ölçmek, izlemek ve yönlendirmek için kullanılan anahtar performans göstergelerini belirleme ve yönetme sürecidir. KPI'lar, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşma ilerlemesini değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir ve hedeflenen performansı yansıtan metriklerdir.

— Ogeasoft - Ensemble

KPI yönetimi, organizasyonların performanslarını ölçmek, hedeflere ulaşmak için doğru stratejileri geliştirmek ve işletme süreçlerini optimize etmek için önemli bir araçtır. KPI'lar, yöneticilere, çalışanlara ve organizasyonun tüm üyelerine stratejik hedeflere ulaşma sürecinde net bir rehberlik sağlar.

— Ogeasoft

Performans Yönetimi Adımları

İlk adım, organizasyonun stratejik hedeflerini belirlemektir. Bu hedefler, organizasyonun misyonu ve vizyonu doğrultusunda belirlenir ve uzun vadeli başarıyı sağlamak için önemli ana hedefleri temsil eder.
Stratejik hedefler belirlendikten sonra, organizasyonun bu hedeflere ulaşma ilerlemesini izlemek ve değerlendirmek için kullanılacak KPI'lar belirlenir. KPI'lar, performansın kritik unsurlarını yansıtan, ölçülebilir ve zaman içinde takip edilebilir metriklerdir.
Her KPI için hedef değerler belirlenir. Bu hedef değerler, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşma yolunda ne kadar ilerlendiğini gösterir. KPI hedefleri, gerçek performansla karşılaştırılarak organizasyonun başarısını değerlendirmeye yardımcı olur.
KPI yönetimi sürecinde, ilgili verilerin düzenli olarak toplanması ve izlenmesi önemlidir. Verilerin doğru, güncel ve güvenilir olması, doğru performans değerlendirmeleri yapılmasına yardımcı olur.
Toplanan veriler düzenli olarak analiz edilir ve KPI'lar için raporlar oluşturulur. Bu analizler, organizasyonun performansının nasıl olduğunu ve stratejik hedeflere ne kadar yaklaşıldığını gösterir.
KPI yönetimi süreci, organizasyonun performansını iyileştirmek için alınacak aksiyonları belirlemeyi içerir. Performansı artırmak için gerekli düzeltici önlemler ve geliştirme adımları planlanır ve uygulanır.
— Performans Yönetimi

Faydaları

Süreçlerin sadece modellemesi yeterli olmayacaktır; aynı zamanda bu süreçlerin durumlarının izlenmesi, performans kriterlerinin belirlenmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi için performans yönetimi yapmak gereklidir. Bu nedenle işletmenin tüm KPI'larını yönetmeniz gerekmektedir.

Performans yönetimi altyapısını kurumunuzun kültürüne göre özelleştirebilirsiniz.
Kişi veya rol bazlı yetkilendirmelerle göstergelere ve verilere erişim kontrolü oluşturabilirsiniz.
Kurumunuza özel başarı skalaları oluşturabilirsiniz.
Sistem üzerinden performans göstergeleri oluşturarak hedefleri belirleyebilirsiniz.
Hedef/gerçekleşen değerler üzerinden otomatik başarı grafikleri oluşturabilirsiniz.
Artan, azalan, dengeleme gibi kurumunuza özel değerlendirme metodları tanımlayabilirsiniz.
Manuel veri girişi için uyarı ve bildirim sistemleri oluşturabilir, veri girişinin takibini sağlayabilirsiniz.
Kurumsal sistemlerden otomatik olarak verilerin ilgili alanlara aktarılmasını sağlayabilirsiniz.
Göstergeleriniz için uyarı ve aksiyon sistemi oluşturarak aksiyon almayı kolaylaştırabilirsiniz.
Grafik ara yüzü sayesinde değerlendirmeleri görsel olarak raporlayabilirsiniz.
Göstergelerinizi süreç modelleriyle ilişkilendirerek verimli yönetim sağlayabilirsiniz.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag