Skip links

Ensemble Süreç, Performans Yönetimi ve Balanced Scorecard

Ogeasoft

Ensemble’ın Zengin Çözüm Portföyü

Süreçlerin modelleme faaliyetlerinin gerçekleştirilerek kurumsal mimarinin oluşturulmasının yanı sıra kurumun farklı perspektiflerden değerlendirilerek stratejik plan takibi ve performans değerlendirmelerinin sağlanabildiği çözümdür.

Business Process
Management (BPM)

Performans
Yönetimi

Balanced
Score Card
(BSC)

What we do

Ogeasoft - Risk ve Süreç Odaklı Entegre Yönetim Sistemi

Ensemble ile;

Tüm cihazlar ve işletim sistemleri için tasarlanan Bimser Synergy ile kolayca iş akışlarınızı çizin,platformlarınızı tanımlayın ve süreçlerinizi etkin ve verimli şekilde yönetin.

 • Yönetim Sistemlerine ve Regülasyonlara Uyum
 • Hedeflenen Kurumsal Kalitenin Yakalanması
 • Sektör Bağımsız Esnek Altyapı Kabiliyeti
 • Risk ve Fırsat Odaklı Süreç Yönetimi Yaklaşım
 • Erp Sistemleri ve Kurumsal Uygulamalar ile Entegrasyon
 • Kurumsal Hafızanın Oluşturulması
 • Kurum Swot Analizi
 • Verimlilik,Sürdürülebilirlik ve Sürekli İyileştirme
 • Kurumsal Mimarın Oluşturulması
 • Süreçlerin Dijitalleştirilmesi
 • Ölçme ve İyileştirme
 • Mükerrer İşlerin Tespiti ve Ortadan Kaldırılması
 • Maliyet,Zaman ve İş Gücü Kayıplarının Önüne Geçme
 • İş Takibi ve Hatırlatmaların Sorumlularına Bildirimi

Let's chat

What we do

Ogeasoft - Süreç ve Performans Yönetimi

Ensemble ile;

Tüm cihazlar ve işletim sistemleri için tasarlanan Bimser Synergy ile kolayca iş akışlarınızı çizin,platformlarınızı tanımlayın ve süreçlerinizi etkin ve verimli şekilde yönetin.

 • Yönetim Sistemlerine ve Regülasyonlara Uyum
 • Hedeflenen Kurumsal Kalitenin Yakalanması
 • Sektör Bağımsız Esnek Altyapı Kabiliyeti
 • Risk ve Fırsat Odaklı Süreç Yönetimi Yaklaşım
 • Erp Sistemleri ve Kurumsal Uygulamalar ile Entegrasyon
 • Kurumsal Hafızanın Oluşturulması
 • Kurum Swot Analizi
 • Verimlilik,Sürdürülebilirlik ve Sürekli İyileştirme
 • Kurumsal Mimarın Oluşturulması
 • Süreçlerin Dijitalleştirilmesi
 • Ölçme ve İyileştirme
 • Mükerrer İşlerin Tespiti ve Ortadan Kaldırılması
 • Maliyet,Zaman ve İş Gücü Kayıplarının Önüne Geçme
 • İş Takibi ve Hatırlatmaların Sorumlularına Bildirimi
Süreç Odaklı Yönetim

Dinamik süreç yönetimi,esneklik ve yenilikçiliği teşvik ederken aynı zamanda verimliliği ve performansı artırma hedefi taşır.

Süreçlerinizi dinamik bir şekilde yönetin!

Süreç Yönetimi ile;

Organizasyonların faaliyetlerini iş süreçleri üzerinden ele alır ve bu süreçleri verimli ve etkin bir şekilde yönetmeyi hedefler. Süreç yönetimi, bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için gerekli olan süreçleri tanımlama, analiz etme, tasarlama, uygulama ve izleme süreçlerini içerir. Süreç tanımlama, süreç analizi, süreç tasarımı, süreç uygulama, süreç iyileştirme adımlarından oluşur.

İş süreçlerinizin iyileştirilmesi, karar verme süreçlerinizin hızlandırılması, işçilik ve kaynak analizleri ve hata azaltma uygulamaları ile süreçlerinizi daha verimli bir hale getirebilirsiniz.
Esnek görsel tasarımı, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre modelleme arayüzü özelleştirmelerine olanak tanır. Bu, her kullanıcının kendi iş gereksinimlerine uygun bir deneyim yaşamasını sağlar. İş süreçlerinin kullanıcı dostu bir şekilde modellenmesine yardımcı olur.
Süreçlerinizin uçtan uca modellemelerini gerçekleştirerek değişikliklerin tüm süreçlere etkisini yönetebilir ve faaliyetlerinizi planlayabilirsiniz.
İş süreçlerinin sanal ortamda modellemesi ve analizini yapabilirsiniz. Bu sayede süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirme faaliyetlerinizi gerçeğe en yakın değerlendirmesini yapabilir, süreçlerinizin optimizasyon çalışmalarını gerçekleştirebilirsiniz.
Süreçlerinize ve aktivitelerinize performans göstergeleri atayarak, süreçlerinizin faaliyet bazında performans takibini yapabilir, iyileştirici aksiyonlarınızı yönetebilirsiniz.
Süreçlerinizin risk haritalarını oluşturarak hedeflerinize ulaşmanızı engelleyici etkenlere karşı kontrol noktaları belirleyebilir, önlemlerinizi alabilirsiniz.
Yasal mevzuat ve regülasyonları süreçleriniz ve aktivitelerinizle ilişkilendirerek, süreçlerinizdeki etkileri ve değişimleri yönetebilirsiniz.
Süreçlerinize bağlı kaynak ilişkilendirmelerini tanımlayarak, kaynakların etkinliğini yönetebilir ve faaliyetlerinizdeki görev tanımlarını oluşturabilirsiniz.
Pozisyon bazlı yaklaşım ve risk yönetimi ile süreçlerinizi kesintisiz bir şekilde yöneterek işlerinizin devamlılığını sağlayabilirsiniz. Kurum içi onay aşamaları ve bilgilendirmeleri gerçekleştirebilirsiniz.
Performans Yönetimi

Kurumunuzu sadece finansal değil, çoklu bakış açısı ile değerlendirin.

Süreçlerinizi dinamik bir şekilde yönetin!

Performans Yönetimi Balanced Scorecard ile;

Performans yönetimi, sadece mali değil, aynı zamanda müşteri odaklılık, operasyonlar ve gelişim gibi çeşitli alanlardaki performansı ölçmeyi içerir. Bu yaklaşım sayesinde, sadece finansal sonuçlara odaklanmak yerine stratejik hedeflere daha dengeli bir şekilde yönlendirilir. Balanced Scorecard, stratejik hedeflere ilerlemeyi ölçmek ve farklı perspektifleri dengelemek için kullanılır. Bu sayede organizasyonlar, stratejik hedefleri ve performansı göz önünde bulundurarak kararlar alabilir ve iş süreçlerini optimize edebilirler.

Performans ve Stratejik Hedef Yönetimi

Kurum, Lokasyon, Departman ve Rol Bazında Performans Değerlendirmesi

Kurumsal Karneleme (BSC) - Farklı Perspektiflerden Kuru

Gösterge Süreç İlişkisi

Hedef Dışı Göstergelere Otomatik Aksiyon Takibi

Veri Girişi Uyarı Sistemi

Kurumsal Sistemlerle Veri Entegrasyonu

Rapor ve Grafik Gösterimi

Dashboard

Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag