Skip links
İş Süreç Çözümleri

Geleneksel manuel iş akışlarını daha verimli, hızlı ve hatasız hale getirerek işletmelerin rekabet gücünü artırmasına yardımcı olur.

1
Soft Çözüm
İş Süreç Çözümleri

Üretim Yönetimi

Üretim yönetimi süreci, hammaddelerin tedarikinden nihai ürünün dağıtımına kadar bir dizi kritik adımı içerir. İş süreçleri otomasyonu sayesinde, üretim sürecinin her aşamasında veri girişi, izleme, analiz ve çıktılar otomatikleştirilir. Bu, insan hatalarını en aza indirir, iş akışını daha iyi takip edilir kılar ve sonuç olarak üretkenliği artırır.

Üretim Yönetimi Süreçleri

İş süreçleri otomasyonu, üretim yönetimi süreçlerini sektör ve departman bağımsız bir şekilde optimize etmek için güçlü bir araç sunar. Bu, işletmelerin rekabet avantajını artırmasına, maliyetleri düşürmesine ve daha sürdürülebilir operasyonlar yürütmesine yardımcı olabilir.

Müşteriden alınan siparişlerin girilmesi onaylarının alınması termin tarihlerine göre planlama yapılması için hazırlanan formdur.

Sipariş formlarında Malzeme ihtiyaç Planlaması yapılması ve eksik malzeme için satınalma departmanına onaylı sipariş gönderilir.

Üretim planlama sırasında üretim hatları kapasite durumları ve mevcut planlama dikkate alınır. Böylece üretim hatları ile ilgili uygun ürünün uygun tesiste yapılması için öneriler sunulur. Ürün değişikliklerindeki kayıplar önlenmesi saplanır.
Siparişi onaylanan iş emirlerinin planlama yapılması için otomasyon sisteminden üretime iş emri gelir. Gelen iş emri ile üretim hatları kontrol ile üretim planlaması yapılır.
Planlanan üretimler ile yapılan ürünler üretim hatlarından ve PLC cihazlarından okunarak üretim girişi yapılır. Yapılan üretim girişleri planlanan spek ile filli üretim farkı çıkarılır. Kontrol tamamlandıktan sonra ERP sistemine aktarılır.
Üretim hatlarında her kalite kontrol mobil ve cihazlardan online olarak otomasyon sistemine aktarılır. Böylece hat bazında izlenebilirlik sağlanmış olur.
Üretim tarafından üretilen ürünler elektronik olarak hazırlanan teslim tesellüm formu ile ERP sisteme aktarılır.
Müşteri siparişlerine göre otomasyonda olan bitmiş ürünler sevk edilir.
Hatların arıza durumunda online olarak açıla ekranlardan arıza sebepleri girilir. Ve arıza yönetimi yapılır. Hat arızalarında odaklanmamız gereken arızaları bize örnek olarak sunulur.
Üretim aşamalarında tesislerde hatların ürünlere göre üretim performansları dikkate alınarak hat performansları raporlanır.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag