Skip links
eBA İş Otomasyonu

eBA, iş süreçlerinizi daha akıllı, daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yönetmeniz için güçlü bir araçtır.

eBA İş Akışı Nedir?

İş akışı, bir işin veya görevin belirli adımlar ve işlemlerle nasıl yürütüleceğini tanımlayan ve bu adımların sırasını gösteren yönergelerin ve sürecin bütünüdür. İş akışları, bir projenin, iş sürecinin veya görevin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için takip edilmesi gereken adımların düzenli bir şekilde belirlenmesini ve izlenmesini sağlar.

eBA İş Akışı Diyagramı Nedir?

İş akışı diyagramı, bir iş sürecini veya bir görevi adım adım nasıl gerçekleştirileceğini, adımlar arasındaki ilişkileri ve işlemleri gösteren grafiksel bir temsildir. Aynı zamanda iş akış diyagramları, sürecin ne şekilde yürütüleceğini ve katılımcıların sorumluluklarını anlamak için kullanıcıların daha iyi bir görsel anlayışa sahip olmasını sağlayan araçlardır.

eBA İş Süreçleri Otomasyonu

İş Süreçleri Yönetimi (Business Prosess Management - BPM) Nedir?

İş akışlarının akış diyagramları olarak tasarlanması ve yönetilmesi, işletmenin veya kurumun sürekli gelişmeye odaklanan bir yaklaşımıdır. Bu yöntem, operasyonları, hizmetleri veya ürünleri sürekli olarak iyileştirerek, değişen pazar koşullarına uyum sağlayarak ve rekabet gücünü artırarak ileriye taşımaya odaklanır. Bu bakış açısı, iş süreçlerinin görsel akış diyagramlarıyla tasarlanmasını ve izlenmesini içerir.

İşletmeler, süreçlerin verimliliğini artırmak ve hataları azaltmak için sürekli analiz ve raporlama yapar. Elde edilen verilere dayanarak sürekli süreç iyileştirme yaklaşımı benimsenir ve işletme süreçleri geliştirilir. Sonuç olarak, iş akışlarının akış diyagramları ve sürekli süreç iyileştirme yöntemiyle yönetilmesi, işletmelerin sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamasına ve başarılı bir gelecek için güçlü temeller oluşturmasına yardımcı olan güçlü bir stratejik bakış açısıdır.

eBA İş Akışı Otomasyonu

Bimser Çözüm eBA İş Akış Yönetim Sistemi, tüm kurum süreçlerinizi ve bu süreçlerde kullanılan dokümanlarınızı dijital platformda etkin ve verimli bir şekilde yönetme imkanı sunar. Artık süreçlerinizi dijital akışlar halinde takipe debilir, dokümanlarınızı kolayca yönetebilir ve işlerinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

 • Günümüz koşullarında çevikliğin önemi artmaktadır.
 • Süreçleri hızlı ve verimli bir şekilde yönetmek için esnek bir çözümdür.
 • Bu yaklaşım, süreçlerin hızlandırılmasını ve daha verimli işleyiş sağlanmasını hedefler.
 • Sürükle bırak hızlı akış tasarım teknolojisi ile iş akışları ve formlar kolayca tasarlanır.
 • Rol bazlı iş akışları oluşturmak mümkündür.
 • Mobil uygulamalar üzerinden onaylama ve red etme gibi işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.
 • Tüm departmanların operasyonel süreçleri dijital ortamda entegre bir şekilde yönetilebilir.
 • Tasarlanan iş akışları, ERP sistemleri veya diğer kurumsal uygulamalarla kolayca entegre edilebilir.
 • İkinci doğrulama kanalı (Two Factor Authentication) ile verilerin güvenliği sağlanabilir.
 • İş süreçleri standart hale getirilerek takip edilebilir ve maliyetler azaltılabilir.
 • Bimser eBA İş Süreçleri Otomasyonu ile verimlilik ve performans artırılır.
 • Değişen iş dünyasında rekabet edebilme ve başarıya ulaşma imkanı sunar.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag