Skip links
İş Süreç Çözümleri

İş akışlarını optimize ederek kaynakları daha etkili kullanmayı sağlar, hataları azaltır ve sonuçta kurumsal verimliliği artırır.

1
Soft Çözüm
İş Süreç Çözümleri

Bilgi Teknolojileri

Günümüzde işletmeler, karmaşık IT altyapılarıyla başa çıkmak, kullanıcı taleplerini yönetmek, sorunları çözmek ve güvenliği sağlamak gibi bir dizi zorlu IT yönetimi süreciyle karşı karşıyadır. İşte burada iş süreçleri otomasyonu devreye girer. Otomasyon, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek insan hatalarını azaltır, süreçleri hızlandırır ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlar.

Bilgi Teknoloji Süreçleri

İş süreçleri otomasyonu, farklı sektörlerde ve departmanlarda verimliliği artırmak ve tekrarlayan görevleri azaltmak amacıyla kullanılan önemli bir stratejidir. Bu yaklaşım, bilgi teknolojileri yönetimi süreçlerini de etkili bir şekilde dönüştürebilir.

Bilgi işlemden talep edilen hizmetler için hazırlanan formlardır. Form girildikten sonra işlem ile ilgili personele iş emri düşer. İş tamamlandığında talep eden personele bilgilendirme gönderilidir. Burada Bilgi işlem personelinin destek süreleri kontrol edilir.
Bilgi işlem Malzemelerinin personele verildiği zaman hazırlanan formlardır. Bu formlar ile hangi personelde hangi malzeme olduğu ve değişim zamanları kontrol edilir.
Bilgisayarlar üzerinde bulunan lisansların yönetimi için tasarlanan formlardır. Lisansın amacı, kullanan, miktarı güncelleme zamanı ve maliyeti takip edilir.
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag